Ingenior-tjenester.no


Go to content

Vi kan påta oss oppdrag innen prosjektering:

- Anleggelse av renseanlegg
- Vann og avløp
- Avløpsplaner
- Mindre veier
- Nivellering
- Masseberegning
- Inntegning og plassering på situasjonsplan
- Oppmåling
- Kornfordelingsprøve
- Grunnundersøkelser

Søknad om tillatelse til tiltak:

- Utslippstillatelse
- Anleggelse av renseanlegg
- Oppføring av hus og hytte
- Tilbygg og påbygg til eksisterende bygningsmasse
- Anleggelse av vei, brygge, eller andre konstruksjoner
- Andre søknadspliktige tiltak

Søknaden omfatter:

- Kontakt med kommunens byggsaksavdeling.
- Innhenting av opplysninger vedrørende eiendommen og tiltaket.
- Utsending av nabovarsel.
- Kontakt med naboene i de tilfeller det er innsigelser til tiltaket.
- Koordinering av ansvarlige for prosjektering, utførelse og kontroll.
- Ansvar for at alle nødvendige dokument ligger ved søknaden.
- Ansvar for at ferdigmelding blir tilsendt byggsaksavdelingen i kommunen.


Sentral godkjenning:

Les mer her


Back to content | Back to main menu